Stanovy Spolku

02.02.2010 11:21
  Stanovy občanského sdružení   SPOLEK PRO MUZEUM   se sídlem v Krumvíři, č.p.207, 691 73   Článek 1.   Občanské sdružení SPOLEK PRO MUZEUM   se sídlem v Krumvíři, č.p.207, 691 73   je dobrovolné nepolitické společenství fyzických a právnických osob,...
28.12.2012 13:34
Na členské schůzi dne 14.prosince 2012 byla odsouhlasena změna původních stanov ze dne 29.7.2009. Doplněny byly články 2.7 a 2.8 a rozšířen článek 9.   Stanovy občanského sdružení     SPOLEK PRO MUZEUM  se sídlem v Krumvíři, č.p.213, 691 73 Článek...
29.01.2017 14:32
STANOVYSPOLEKPRO MUZEUMČl.1 Název,forma, sídlo SPOLEKPRO MUZEUM (dálejen SPM) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonemč.89/2012 Sb., občanského zákoníka, v platném znění. Másídlo v Krumvíři, č.p. 213, PSČ 691 73Čl.2 Charakter SPMSPMje dobrovolné nepolitické společenství fyzických a...