Tanec zapsaný do seznamu UNESCO

02.02.2010 17:17

 

                                               V Krumvíři dne 20. 2. 2010

 

Vážený pane řediteli (majiteli…),

 

obracíme se na Vás jako na zástupce významné společnosti z regionu Jihomoravského kraje.

 

Obecní  úřad  Krumvíř  ve  spolupráci  s  občanským  sdružením    SPOLEK  PRO  MUZEUM   připravují

na 12. června 2010  regionální kolo soutěže „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ pro oblast Hanácké Slovácko.

Zápisem organizace UNESCO od roku 2005 je potvrzeno, že verbuňk byl uznán za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka.

Vítěz tohoto regionální kola postupuje přímo na Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici.

 

V souvislosti s přípravami této soutěže se na Vás dovolujeme obrátit o finanční podporu, aby bylo možno kvalitně zabezpečit celou akci a tím dále napomáhat udržení této tradice na jižní Moravě. Doklad o přidělení akreditace k pořádání této soutěže přikládáme.

 

Ze strany našeho spolku, případně Obecního úřadu Krumvíř Vám můžeme nabídnout následující možnosti příspěvku:

 

Smlouva o reklamě

 

-          kde samozřejmě  nabízíme reklamu na našich webových stránkách a plakátu Sjezdu

-          dále možnost umístění Vámi dodaného reklamního banneru v areálu národopisného stadionu ( v nepříznivém počasí v kulturním domě). Případnou výrobu reklamního banneru o velikosti 1,5x1m jsme schopni zajistit na základě osobní dohody.

-          další drobná zvýhodnění (čestnou vstupenku pro dvě osoby, salonek VIP s občerstvením apod.).

 

Darovací smlouva

 

Výše příspěvku bude brána jako podpora činnosti Spolku PRO MUZEUM Krumvíř kde máte možnost vyhradit si účel, na který má být dar využit. Dle platných předpisů se na ni nebude vztahovat reklamní činnost. Rádi Vás však uvítáme jako své čestné hosty.

 

Věříme, že přispějete k tomu, aby byly tradice našeho kraje zachovány a děkujeme za Váš čas, který jste věnoval této žádosti.

 

V případě zájmu nás kontaktujte, prosím, na e-mailové adrese:                PROMUZEUM@email.cz

 

Rádi s Vámi Vaše požadavky i naše možnosti osobně projednáme.

 

 

Za Spolek PRO MUZEUM

Mgr.Věra Colledani

Předseda