Šambrány

12.07.2016 20:54

Šambrány jsou okrasné prvky kolem oken a dveří. Ty naše nás důkladně potrápily. Nastoupil team pomocníků pod vedením slovenského restaurátora BcA.Lukáša Zúbeka. Celou sobotu se pouze odstraňovaly opadávající části, neděle patřila restaurátorovi a jeho citlivým rukám. Pokračovalo se v pondělí ráno. O nové šambrány pečujeme každý den několikrát. Věříme, že se budou líbit i vám. Velké poděkování patří MgA.Veronice Kocourkové, Pavlu Colledani jr., Natálii Colledani a Evě Bartákové.