Novinky

22.02.2016 00:00

1. Výroční zprávu za rok 2015 najdete v odkazu Výroční zprávy

2. Na zasedání vedení SPM jsme rozhodli:

- muzeum z důvodu oprav a získání dotací otevřeme až na Bartolomějské hody 2016

3. O hlavních prázdninách uspořádáme "Muzejní tábor"

4.  Zúčastníme se Noci kostelů

5. Připojíme se k happeningovým akcím Malujeme ornamenty, Dáme kroj a Cimbály na ulici