Martin Polák

05.01.2010 13:43

     

Martin Polák     *1891   +1964

Autoportrét Martina Poláka

 V Krumvíři, č.p.41, se 14.10.1891 narodilo rodičům Františce a Františku Polákovým páté dítě – syn Martin.

Obecnou školu vychodil v rodném Krumvíři, měšťanskou školu v Kloboukách u Brna. Vzhledem ke svému uměleckému nadání se přihlásil na kamenickou školu do  Hořic v Podkrkonoší, kde studoval v době od 1907 až do 1911. Maturoval v sochařském oddělení u profesora Václava Krcha. Po maturitě odešel na Akademii výtvarných umění do Prahy. Zde se poprve setkal s Josefem Václavem Myslbekem a jeho asistentem Janem Štursou. Spolu se svým velkým vzorem pracoval Polák  např. na dokončení jezdecké sochy sv.Václava v Praze. I.světovou válku prožil jako fingovaný pacient v psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Martin Polák se také věnoval činnosti pedagogické – vystudoval externě filosofii a pedagogiku – aprobační předměty kreslení, geometrie a modelování. Na počátku dvacátých let nastupuje jako učitel hodonínské  reálky.

Z těchto let po něm zůstávají např. tato díla :

    - poprsí T.G.,Masaryka na pomníku obětem I.světové války- Krumvíř,

    -   průčelí sokolovny – trojbarevné sgrafito, Krumvíř (6.8.1922)

    -   hlavní oltář v kostele sv.Bartoloměje, Krumvíř,

    -   pomník obětem I.sv.války v Kloboukách u Brna        

    -   sv.Václav v Kloboukách u Brna

    -   socha rolníka  umístěna u původního vchodu do Hospodářské školy (dnes Městská střední odborná škola) v Kloboukách (díky vedení školy restaurovaná)

 Vzhledem ke zdravotnímu stavu svojí manželky, které podnebí na jihu Moravy nesvědčilo, se celá rodina stěhuje do Jevíčka. Zde , od roku 1925, působí také na reálce.

V roce 1938 se M.Polák stěhuje zpět do Hodonína, kde zůstává  až do své smrti v roce 1964. Pochován je v rodinném hrobě v Telči.

 Za svůj život vytvořil velké množství bust a reliéfů. Velmi zdařilým dílem je socha T.G.Masaryka v Jevíčku, pomník zemřelé dcery Jiřinky v podobě kolébky, socha Diskobola na jevíčském hřišti. Drobné práce jsou rozsety po celé Moravě, bohužel, velká část jeho díla byla také zničena v průběhu II. světové války nebo po ní (socha J.A.Komenského v nadživotní velikosti, reliéfy umístěné u pomníku T.G.Masaryka v Hodoníně). S některými díly se můžete setkat pouze v soukromých sbírkách.

 busta TGM od M.Poláka

Vybráno z textů Antonína Ornera