Josef Macháček

21.02.2015 22:21

V srpnu roku 2010 jsme
vzpomínali na nedožité 100. výročí narození  významné
osobnosti společenského a kulturního života v obci
-muzikanta, sbormistra, hudebního skladatele a varhaníka pana
Josefa Macháčka (1910 - 1993).

Narodil se v Krumvíři, celý
život pracoval v zemědělství a svůj volný čas, podobně
jako jeho spolužák Martin Foretník st., zasvětil kulturní
činnosti.

My starší jej pamatujeme v marince
jak stojí před mužským, ženským nebo smíšeným sborem na
folklorních slavnostech, za varhanami v kostele při
pravidelných bohoslužbách  či dalších  svátečních
příležitostech nebo jako trombonistu v kapela s pány
Majerou a Novákem. Jeho upravené i autorské písně jste mohli
slyšet na domácím pódiu, při účasti našich sborů v okolních
obcích a také v podání populární Moravanky.  Lásku
k hudbě předal nejenom svým synům a vnučkám, ale také
všem, kteří pod jeho taktovkou dále rozvíjeli své nadání.