Dopis

04.03.2010 08:57

 

Vážení přátelé,

 

obracíme se na Vás jako na zástupce významné společnosti z regionu Jihomoravského kraje, která svým působením zasáhla i do života naší obce.

Obecní  úřad  Krumvíř  ve  spolupráci  s  občanským  sdružením    SPOLEK  PRO  MUZEUM   připravují

na 11. – 13. června 2010  Sjezd rodáků a přátel Krumvíře, jejíž součástí bude např. i regionální kolo soutěže „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ pro oblast Hanácké Slovácko.

Zápisem organizace UNESCO od roku 2005 je potvrzeno, že verbuňk byl uznán za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka.

 

Součástí třídenního programu bude mimo již zmíněné soutěže ocenění mimořádných úspěchů krumvířských dětí a mládeže, vzpomínkový pořad na jediný folklorní festival Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu, křest knihy vydané u příležitosti 100. výročí narození folkloristy Martina Foretníka nebo  fotbalový zápas reprezentace ČR z MS v roce 1996.

 

V souvislosti s přípravami této akce se na Vás dovolujeme obrátit se žádostí o finanční podporu, aby bylo možno kvalitně zabezpečit průběh slavností.

 

Ze strany našeho Spolku Vám můžeme nabídnout následující možnosti příspěvku:

 

Smlouva o reklamě

-          kde samozřejmě  nabízíme reklamu na našich webových stránkách a plakátu Sjezdu

-          dále možnost umístění Vámi dodaného reklamního banneru v areálu národopisného stadionu ( v nepříznivém počasí v kulturním domě). Případnou výrobu reklamního banneru o velikosti 1,5x1m jsme schopni zajistit na základě osobní dohody.

-          další drobná zvýhodnění (čestnou vstupenku pro dvě osoby, salonek VIP s občerstvením apod.).

 

Darovací smlouva

Výše příspěvku bude brána jako podpora činnosti SPOLKU PRO MUZEUM Krumvíř kde máte možnost vyhradit si účel, na který má být dar využit. Dle platných předpisů se na ni nebude vztahovat reklamní činnost. Rádi Vás však uvítáme jako své čestné hosty.

 

Věříme, že přispějete k tomu, aby byly tradice našeho kraje zachovány a děkujeme za Váš čas, který jste věnoval této žádosti.

 

V případě zájmu nás kontaktujte, prosím, na e-mailové adrese:                PROMUZEUM@email.cz

 

Rádi s Vámi Vaše požadavky i naše možnosti osobně projednáme.

 

Za SPOLEK PRO MUZEUM

Mgr.Věra Colledani

Předseda