Výroční zpráva 2012

01.02.2013 10:54

Výroční zpráva         2012

 

Krumvíř 207, 691 73

promuzeum@email.cz        www.promuzeum.cz

 

 

Obsah:

 

Úvod:                

             Základní cíle Spolku

 

  1. Akce v roce 2012

 

  1. Spolupráce s ostatními subjekty

 

  1. Výhledový plán práce

 

  1. Granty a dotace

 

Závěr          

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Věra Colledani

 

Výroční zpráva byla schválena na výroční členské schůzi dne: 30.ledna 2012

 

 

 

 

Podpisy :

 

 

 

 

Úvod:

 

Občanské sdružení SPOLEK PRO MUZEUM (SPM) vzniklo 14.srpna 2009 jako nepolitické sdružení , které si ve svých cílech stanovilo především zřízení stálého muzea v Krumvíři.

V červnu 2012 zakoupil OÚ budovu č.p. 213, kterou SPM postupně upravoval tak, aby již v srpnu 2012 zahájil provizorní činnost muzea. Do konce kalendářního roku  se však nepodařilo převést zakoupený objekt do majetku SPM.

Dalším stabilním cílem SPM je podpořit společenský a kulturní život v obci.  Na tomto úseku naší činnosti se nám prozatím podařilo uskutečnit několik velmi úspěšných akcí. Největší dosud realizovanou akcí bylo tzv. Zahájení lázeňské sezony aneb Regionální přehlídka dechových hudeb.  Vzhledem k pořízení budovy se dařilo také sbírkové činnosti. Díky sponzorům se opravil sklep, kde plánuje o.s. provozovat vinotéku a hlavně opravit selský kožich z roku 1890 i ženský zimní kabátek – kacabaju z poloviny 19.století.  O.s. také iniciovalo obnovu činnosti DFS Pantlička.

 

 

Ad 1.  Akce v roce 2012

 

1.1.  : Dětské předtančení Krojového plesu

SPM jej pořádal již podruhé, celkový počet párů překvapil i samotné organizátory.

 

1.2.  : Účast na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2012

SPM spolu s obcemi v tzv. „minimikroregionu“ Kloboucko prezentoval poslední den veletrhu tento malý, ale na turistické zajímavosti velmi bohatý region.

 

1.3.  : Kloboukový den s nadací MAMMA HELP

Na pozvání paní Chabičovské z Kloboukového klubu Brno jsme předváděli běžné i sváteční pokrývky hlavy patřící ke krojům i k dennímu vesnickému oděvu.

 

1.4.  : Zahájení lázeňské sezony

Původně koncipovaná akce jako přehlídka dechových hudeb se postupně vyvinula v akci vzpomínající na 30.léta 20.století. Kromě prezentace lázní Hodonín, Lednice a Luhačovice se také představil salon La Stella s půjčovnou svatebních a společenských šatů. Dobovou atmosféru doplňovaly „kolonádní“ koncerty ZUŠ Klobouky, Mladé muziky ze Šardic, DH Lácaranka a  Gwalarnu. Večer pak patřil bontonu, lázeňské kávě, cukrárně, pánskému klubu a především dobovému oblečení s hudbou Melody Gentleman z Lednice. Tato akce byla velmi úspěšná, nicméně ji pokazilo deštivé počasí.

 

1.5.  : Budování muzea

Od července se SPM zaměřil na budování provizorních expozic v budově Krumvíř 213.  Podařilo se také opravit sklep, ve kterém SPM plánuje představit místní vinaře.

Otevřeno bylo pouze  v době konání Bartolomějského hodování a pak na základě předem domluvených prohlídek, které využily především ZŠ a MŠ.

 

 

 

1.6.  : Drobné sběratelské činnosti

Kromě již zmíněných akcí se členky SPM aktivně zapojovaly do rozšiřování depozitu chystaného muzea. K největším pokladům naší sbírky získaným v roce 2012  patří selský kožich a již zmíněná kacabaja, uniforma z 1. světové války, nádoby z poloviny 16.století i např. sbírka porcelánu z počátku 19.století.

 

  1. : Akce na muzeu

Kromě samotného slavnostního otevírání muzea se návštěvníci sešli ještě při Výrobě panenek z kukuřičného šustí (Turkyňa fest ),  při „Zapomenutých řemeslech“ spojených s podzimní dílničkou pro děti a hlavně při otevírání opraveného sklepa s CM Strunka.

Nejvíce navštívenou akcí bylo Zahájení adventu na muzeu, kde účinkoval mužský pěvecký sbor z Krumvíře.

 

1.8.  : Koncert ZUŠ Klobouky

Poslední akcí v roce 2012,  na které se SPM podílel organizačně byl koncert K.O.S. – J.J.Ryba – Česká mše vánoční.

 

1.9.  :  Kalendář

Vzhledem k další propagaci muzea vydal SPM Kalendář na rok 2013. Spolupracovala s námi paní Eliška Axmanová, která nezapomenutelným způsobem nafotila i lázeňskou sezonu. Kalendář se setkal s nebývalým úspěchem a plánované vydání v počtu 100 ks se rozrostlo do konečného počtu 200ks.

 

1.10.  :  Publikační činnost SPM

I v roce 2012 se SPM prezentoval v regionálním, místním i okolním tisku. V Krumvířském zpravodaji připravujeme samostatnou rubriku o krojových součástech, při příležitosti Lázeňské SEZONY jsme vydaly Krumvířský světozor sestavený z článků z 30.let 20.století, pokračoval v hledání informací o místních rodácích, svoje akce jsme prezentovaly v Břeclavsku i v internetovém deníku Rovnost.cz  - Břeclavský deník. O činnosti muzea natočila ČT1 krátký šot, který kromě v hlavních zprávách vysílala celý den ČT24.

 

 

Ad 2. Spolupráce s ostatními subjekty

 

Nejbližším partnerem a spolupracovníkem SPM byl OÚ Krumvíř zastoupený panem starostou Jaroslavem Komosným

 

V roce 2012 jsme především spolupracovaly:

(organizace)

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř

CzechTourism

Týdeník Břeclavsko

ZUŠ Klobouky u Brna

Jihomoravská komunitní nadace

Jihomoravský krajský úřad

Nadace Mamma Help a Kloboukový klub Brno

 

 

(firmy)

Rodinné vinařství Valihrach Krumvíř

Vinařství František Zezula

Vinařství Josef Prokop

VEVA – průmyslové zboží Krumvíř

Stolařství Foretník Ladislav

Eli Axmann – fotoateliér

Andrea Knoflíčková, právní služby

Pavel Veselý, elektroinstalace

 

 

(soukromé osoby)

Ing.Richard Klimovič, Krumvíř

Martin Foretník Krumvíř

Martin Foretník Klobouky u Brna

Drahomíra Novotná

Mirek Novotný

Filip Debef

Majka Létalová, Týnec

Jaroslav Kocourek

 

 

Na tomto místě bychom chtěly poděkovat všem ochotným lidem, kteří nám pomohli  při přípravě našich akcí!

 

 

Ad 3.  SPOLEK PRO MUZEUM 2013

 

Hlavním úkolem SPM v roce 2013 bude dokončení převodu budovy muzea do majetku SPM , pomoc při organizaci KBS 2013, dokončení inventarizací majetku nabytého z darů občanů a především stavební úpravy muzea.

Dalším důležitým úkolem je vybudovat početnější členskou základnu.

Ve vnitřní organizaci bude důležité dokončit tvorbu směrnic spolku a provozního řádu muzea.

Akce, které chceme pořádat se budou odvíjet od členské základny.

Již nyní však pracujeme na výstavě Jak se lehávalo, která by měla doprovázet KBS 2013 a spolupracujeme s okolními muzei i soukromými objekty na doprovodném programu.

 

 

Ad 4. Granty a dotace

 

V roce 2012  požádal SPM o tyto granty a dotace:

 

Jihomoravský krajský úřad – úspěšně

OÚ Krumvíř – úspěšně

Jihomoravská komunitní nadace – neúspěšně

Nadace ČEZ - úspěšně

 

Sponzoři a reklamní partneři 2012:

Mostex Brno

Marcora Fonderia

Roselli s.p.a.

CzechTourism

Petrometal s.r.o.

 

 

Závěr:

 

Více o nás a našich akcích na www.promuzeum.cz

 

Vždyť kolem nás je tolik možností, které by se daly využít:

 

  • vybudování vycházkové stezky Krumvířské kříže ( a rekonstrukce snad nejzajímavějšího dřevěného kříže u statku Rovinky)
  • vybudování rozhledny nad lesíkem ( spolu s expozicí v přírodě -  vinařství a pohledem na dno nedávno objeveného moře)
  • výtvarné kurzy pro děti i dospělé

a mnohé další

 

Fotografie z našich akcí najdete také na FB: Spolek pro muzeum