Výroční zpráva 2009

02.02.2010 11:25

 

Spolek PRO MUZEUM

 

 

 

 

Výroční zpráva

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krumvíř 207, 691 73

PROMUZEUM@email.cz

www.spolek.webnode.cz

 

 

Obsah:

 

Úvod:              Základní cíle Spolku

 

1.               Akce v roce 2009

 

2.               Příprava akcí v roce 2010

 

3.               Spolupráce s ostatními subjekty

 

4.               Výhledový plán práce

 

5.               Granty a dotace

 

Závěr          

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Věra Colledani

 

Výroční zpráva byla schválena na výroční členské schůzi dne: 6.ledna 2010

 

 

 

 

Podpisy vedení Spolku PRO MUZEUM:

 

 

 

 

......................................................................................................

 

 

 

......................................................................................................

 

 

 

......................................................................................................

 

 

 

 

 

Úvod:

 

Občanské sdružení Spolek PRO MUZEUM vzniklo 14.srpna 2009 jako nepolitické sdružení , který si ve svých cílech stanovilo především zřízení stálého muzea v Krumvíři.

Vzhledem k potřebám místních obyvatel jsme obecnímu úřadu navrhli projekt Společenského a kulturního centra, v jehož prostorách by kromě stálé expozice života na venkově a prostor pro krátkodobé výstavy našla své nezastupitelné místo i knihovna, společenská místnost, informační centrum, vinotéka, depozit a místnost pro půjčovnu krojů.

Ve spolupráci s obecním úřadem a místními zastupiteli byly vytypovány dva domy. Jejich koupě se nám však prozatím nepodařila zrealizovat. V prvním případě bývalých jatek (č.p.200) jsou důvodem nevyjasněné majetkové vztahy a v druhém pak prozatím vysoká cena objektu.

Dalším cílem Spolku PRO MUZEUM je podpořit společenský a kulturní život v obci. Na tomto úseku naší činnosti se nám prozatím podařilo zrealizovat několik velmi úspěšných akcí ( viz bod 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1.  Akce v roce 2009

 

1.1.:    Výstava Jak šel čas

 

Výstava krojových součástí doplněná černobílými dobovými fotografiemi byla instalována v obřadní síni OÚ v červnu, kdy se stala doprovodnou akcí folklorních slavností Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu. Ukončena byla v srpnu po tradičních Bartolomějských hodech.

V jejím průběhu navštívilo tuto zcela ojedinělou expozici několik významných hostů – mimo jiné i ministr zemědělství pan Ing. Jakub Šebesta, ředitel RMM v Mikulově, děti z okolních škol i členové vlastivědných kroužků. Propagace akce proběhla v regionálním tisku i např. v celostátně sledované Toulavé kameře.

V příloze pak dokládáme několik novinových článků.

Nezajímavějšími exponáty byly dámská „kordula“ z roku 1840, více než sto let staré sukně „molky“ a také pánská „kordula“ z poloviny 19.století.

Na ukončení celé výstavy byl pořádán společenský večer s CM VONICA Krumvíř.

Při této příležitosti byl navázán kontakt s Dr. Soňou Nezhodovou, ředitelkou muzea v Hustopečích u Brna, etnografkou a krojovou specialistkou.

 

 

1.2.: Koncert Aleny Knoflíčkové a jejích hostů

 

16.srpna 2009 Spolek uspořádal spolu s OÚ a SDH Krumvíř koncert rodačky, studentky muzikálového herectví JAMU v Brně A. Knoflíčkové, která si pozvala své hosty – Jána Hyžu, spolužáka z JAMU a Jiřího Zonygu – kolegu z muzikálu Kladivo na čarodějnice. Velmi úspěšný koncert započal rozvíjející se spolupráci s JAMU i A.Knoflíčkovou.

 

 

 

1.3.: Zájezd do divadla na představení Cikánský baron

 

Ve spolupráci s OÚ jsme uspořádali zájezd do amatérského divadla v Boleradicích.

 

 

1.4.: III.Rozsvěcení vánočního stromu 29.11.2009

 

Tato akce je v Krumvíři již tradiční. V letošním roce jsme jako spoluorganizátoři

( s OÚ ) zajistili výzdobu sálu KD, spolupracovali jsme na organizaci programu

(spolu s Chrámovým sborem kostela sv.Bartoloměje, MŠ a ZŠ Krumvíř, SDH) a připravili vánoční jarmark.

 

 

 

1.5.: Adventní koncert v kostele sv.Bartoloměje 13.12.

 

Každý druhý rok pořádá ZUŠ  Klobouky adventní koncert v již zmíněném kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného jde na pokrytí nákladů školy. V letošním roce se Spolek stal spolupořadatelem.

 

 

1.6.: IV.Charitativní koncert s Mladou muzikou ze Šardic 27.12.

 

V letošním roce se vedení kulturní komise OÚ rozhodlo, že výtěžek z koncertu půjde na konto Spolku PRO MUZEUM. Na základě tohoto rozhodnutí jsme připravili výzdobu sálu a spolu s SDH zajistili občerstvení.

 

 

 

1.7.: Výpis drobnějších akcí

 

-          beseda pro ZŠ k výstavě Jak šel čas

-          spuštění webové prezentace spolku (www.spolek.webnode.cz)

-          informační nástěnka u kina

-          obnova tradice pečení tzv.PÉGEN na svatebních dortech          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotce jsou tradiční svatební dorty z dílny naší spolupracovnice (vpravo – pégny)

 

 

Ad 2. Příprava akcí v roce 2010

 

 

2.1. Sjezd rodáků a přátel Krumvíře

 

V letošním roce se v Krumvíři bude konat Sjezd rodáků a přátel Krumvíře, jehož  je z pověření OÚ  Spolek hlavním organizátorem.

Již na podzim 2009 proběhly první schůzky se společenskými a sportovními organizacemi a také s jednotlivými dotčenými podnikateli.

Na hlavním programu spolupracujeme s 

CM VONICA Krumvíř,

ZUŠ Klobouky u Brna,

NÚLK Strážnice,

Českým fotbalovým svazem,

SDH Krumvíř,

ČZS – vinaři Krumvíř

Farní radou

TJ Sokol Krumvíř

ZŠ a MŠ Krumvíř

a mnohými dalšími ochotnými lidmi

Celá akce se bude konat 11. – 13.června 2010

Prozatím je její program rozdělen do několika částí :

 

PÁTEK: „NOC NADĚJÍ“ - při této příležitosti bychom chtěli ocenit všechny šikovné děti a mládež do 25-ti let

Cena je pracovně nazvaná Krumvířský BARTA, vypracovala ji místní výtvarnice Šárka Foretníková, odlitek zhotoví Umělecká slévárna Blansko

V programu kromě talentovaných dětí z Krumvíře vystoupí A.Knoflíčková a její hosté

 

SOBOTA: Odpolední program je pracovně nazván „CESTA KRAJEM BEZE STÍNU“ a bude věnována REGIONÁLNÍMU KOLU SOUTĚŽE „O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU – HANÁCKÉ SLOVÁCKO“.

Večerní program pak bude věnován CM Vonica a umělecky založeným rodákům. Tento program je pracovně nazýván KRUMVÍŘSKÉ POVĚSTI A BALADY

 

NEDĚLE: Příprava PROGRAMU probíhá pod pracovním názvem : „OD FŠECKÍHO NECO“. V plánu je mše za zemřelé, koncert DH, fotbalové utkání desetiletí.

 

U příležitosti konání tohoto Sjezdu připravuje náš spolek spolu s Ministerstvem kultury ČR, NÚLK Strážnice a MMG Hustopeče obrazovou publikaci s pracovním názvem „100 let Bartolomějských hodů v Krumvíři“, která by měla být věnována 100. výročí narození strýca Martina Foretníka, folklorního aktivisty Hanáckého Slovácka.

 

Dále se ve spolupráci s OÚ podařil zrealizovat znak a prapor obce, který bude poprve slavnostně představen právě na Sjezdu rodáků.

 

 

 

 

 

2.2.: Den proti rakovině

 

Tuto akci připravujeme ve spolupráci s AVONem a okolními ženskými spolky v termínu Dne matek.

Měl by se konat pochod Krumvířem proti rakovině prsu, divadelní představení divadla MaléHry a další.

 

 

 

 

2.3.: Otevření informačního centra

 

Pokud se nám nepodaří realizovat koupi domu vhodného na SKC, chceme ve spolupráci s OÚ otevřít I-centrum v prostorách místního kina

 

 

2.4.: Letní škola kreslení

 

Ve spolupráci se studenty VŠVU Bratislav připravujeme týdenní Školu kreslení pro děti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. Spolupráce s ostatními subjekty

 

Nejbližším partnerem a spolupracovníkem Spolku PRO MUZEUM je Obec Krumvíř zastoupená panem starostou Jaroslavem Komosným a dále kulturní komise OÚ zastoupená jejím předsedou panem Františkem Valihrachem.

 

V roce 2009 se spolupráce rozvinula především s:

 

(organizace)

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř

ZŠ a MŠ Krumvíř

NIPOS Praha

Ministerstvo kultury ČR

MMG Hustopeče

TIC Hustopeče

Týdeník Břeclavsko

NÚLK Strážnice

Jihomoravská komunitní nadace

Divadlo Boleradice

ZUŠ Klobouky u Brna

CM Vonica

 

(firmy)

Rodinné vinařství Valihrach Krumvíř

VEVA – průmyslové zboží Krumvíř

KARS, Brno

Stolařství Foretník Ladislav

 

(soukromé osoby)

Stanislav Ševčík , Brno

Anna Straková, Krumvíř

Irena Straková, Krumvíř

Josefa Vytrhlíková, Krumvíř

Alena Knoflíčková, Krumvíř

 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem ochotným lidem, kteří nám pomohli s výstavou Jak šel čas, se sběrem fotografií pro potřeby publikace „100 Bartolomějských hodů“ a s 4.koncerty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4. Výhledový plán práce Spolku PRO MUZEUM 2010

 

Leden:

-          přípravná schůzka se společenskými organizacemi – Sjezd rodáků

-          účast na Regiontouru Brno 2010

-          obesílání FS Hanáckého Slovácka – soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (ONTSV)

-          zasedání programové rady ONTSV

 

Únor:

-          dokončení o zaslání žádostí o granty, jednání s potencionálními sponzory

-          příprava pozvánek, označení pořadatelů, vstupenek a čestných vstupenek

-          jednání se slévárnou

-          tisk reklamních bannerů

-          AVON , jednání s okolními ženskými organizacemi

-          Dokončení knihy 100 let ...., jednání s grafikem

 

Březen:

-          pozvánky k dispozici na OÚ

-          zahájení mediální propagace

-          28.3. neděle . zájezd do divadla v Boleradicích

 

Duben:

-          předběžné přihlášky na verbíře

-          jednání programové rady ONTSV

-          pozvánky na Běh s AVONEM

-          zahájení prodeje vstupenek

-          zahájení provozu TIC v kině

 

Květen

-          Běh s AVONEM

-          Závazné přihlášky na soutěž ONTSV

-          Uzavírání smluv se sponzory

-          Tisk knihy 100 let....

-          Přípravná schůzka se spol.org – Sjezd rodáků

-          Tisk plakátů, oficiální pozvánky

 

Červen

-          Sjezd rodáků a přátel Krumvíře

 

Červenec – srpen

 

-          výstava v foyeru kina

-          výtvarný tábor pro děti (Letní škola kreslení)

-          provoz TIC

 

Září

 

-          sestavení přípravného výboru a programové rady na KBS 2011

-          ukončení provozu TIC

Říjen

 

-          podání žádosti o akreditaci na soutěž ONTSV

-          Martinská husa – spolu s vinaři a SDH

 

Listopad

 

-          IV.rozsvěcení vánočního stromu (28.11.)

 

Prosinec

 

-          Adventní koncert  (12. nebo 19.12.)

-          V.Charitativní koncert (26.12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. Granty a dotace

 

 

V roce 2009 jsme požádali o tyto granty:

 

Nadace VIA – na doplnění krojového depozitu ( Vzhledem k datu vzniku o.s. neúspěšně)

 

JEDNOTA COOP Mikulov – pořádání koncertu – úspěšně

 

Ministerstvo kultury – 100 let Bartolomějských hodů v Krumvíři – úspěšně

 

 

 

V roce 2010 žádáme o granty následující organizace a instituce:

 

-          Jihomoravská komunitní nadace (Poznej svoji kominitu)

-          JMK úřad – oblast kultury a památkové péče

-          MK – oblast památkové péče

-          Vinařský fond

-          Fond příhraniční spolupráce

-          JEDNOTA MIKULOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr:

 

Cíl, který jsme se vytýčili ja prozatím vzdálen. O to usilovněji na něm budeme pracovat.

I když se nám jej nepodaří splnit v nejbližším roku, pokusíme se pomalými krůčky se k němu alespoň přiblížit.

 

Vždyť kolem nás je tolik možností, které by se daly využít:

 

-          zbudování vycházkové stezky Krumvířské kříže ( a rekonstrukce snad nejzajímavějšího dřevěného kříže u statku Rovinky)

-          vybudování rozhledny nad lesíkem ( spolu s expozicí v přírodě - vinařství a pohledem na dno nedávno objeveného moře)

-          pořádání seminářů o směru vývoje lidového kroje

-          martinské husy a domácí zabíjačky

-          výtvarné kurzy pro děti i dospělé

a mnohé další