Stanislav Ševčík

21.05.2010 07:47

 

Stanislav Ševčík se narodil v Krumvíři v listopadu 1932. Celá jeho rodina byla umělecky nadaná. Hráli ochotnické divadlo, zpívali, věnovali se ručním pracem. Už ve školních letech se malý Stanislav musel ale rozhodnout, čemu se bude dál věnovat. Ve volbě mezi studiem   výtvarné výchovy nebo zpěvu pomohla i skutečnost, že velmi často trpíval na angíny. A tak na doporučení tehdejšího vedení UMPRUM se vyučil nejdříve malířem a pak tuto prestižní školu vystudoval.

V jeho výtvarné zálibě ho podporoval např. i pan farář Miloš Jindra. Dodnes se v kostele používají kulisy  k vánočnímu Betlému, které v 16. letech pan Ševčík namaloval. Dalším , doufejme, že nesmrtelným dílem je i prapor krumvířského Sboru dobrovolných hasičů.

I přesto, že studoval výtvarnou výchovu, věnoval se svým dalším uměleckým láskám. Po dobu studií byl členem cimbálové muziky při národopisném souboru POLANA , který  i dnes  působí při Vysoké škole zemědělské, kde hrával na housle. To mu ale v jeho muzikantském vyžití nestačilo. Založil si se spolužáky taneční orchestr, kde dle potřeby hrál na saxofon, klarinet, kontrabas nebo bicí. Celou kapelu mohli její fanynky slyšet i na pověstných krumvířských silvestrech. Protože pocházel ze šesti dětí, snažil se svým rodičům ulehčit. O prázdninách pracoval střídavě v propagaci a v dolech, se svými stejně hudebně nadanými spolužáky vystupoval po estrádách a na tanečních večerech. V jeho repertoáru nechyběly basové a barytonové árie z českých oper. Byl také členem divadla RADOST při JAMU. I paní Emilie Peloušková (Kocourková) na něj dodnes vzpomíná jako na svého učitele houslí.

Vzhledem ke svému živnostnickému původu a náboženskému vyznání narukoval k černým baronům – pomocně technickému praporu. Tam ale velmi brzy začal malovat obrazy pro důstojníky a podílet se na kulturním životě vojska.

Další velkou láskou všestranně nadaného umělce bylo divadlo. Dodnes pamětníci vzpomínají na jeho role milovníka. S Jiráskovou hrou OTEC v režii Stanislava Mikulice, kde pan Ševčík hrál roli Jana, vyhráli krumvířští ochotníci i okresní přehlídku. Se svojí partnerkou – paní Milou Konečnou – Prokopovou , se do role vžil tak, že si porota musela ověřit, zda se opravdu jedná pouze o ochotníky.   Ještě po létech se s  dlouholetou "nápovědou" - paní Marií Firtlovou (Kocourkovou) - při setkání bavili nejrůznějšími replikami z několika desítek odehraných divadelních her.

Dále jste pana Ševčíka mohli slyšet hrát na pilu, a to v sólových partiích v hudbě k seriálu Vivat, Beňovský!!, ve scénické hudbě k filmu Moj Faust, nebo ve filmu pro mládež a později stejnojmenné rozhlasové hře Fujarka.

V profesionálním životě pana Ševčíka hrála velkou roli archeologie a historie vůbec. Po ukončení umělecké školy nastoupil na místo kresliče a fotografa na brněnské katedře prehistorie, po vojenské službě pokračoval jako technik – asistent a samostatný technický pracovník. Na katedře prováděl kresebné, technické, fotografické, filmové a měřičské dokumentace, zhotovoval obrazovou dokumentaci k nálezovým zprávám a zvláště k publikacím, zhotovoval diapozitivy pro publikační a přednáškovou činnost. Jako jeden z prvních zkoušel letecké snímkování – např.Pohanska u Břeclavi. Z jeho opravdu bohaté dokumentační činnosti vzpomeňme alespoň založení archivu fotografií, diapozitivů a filmů terénních archeologických výzkumů.

V roce 1973 odešel do učňovského školství, kde se např. podílel na inovaci školních osnov.

Byl aktivním členem Klubu fotografů města Brna, členem pracovního kolektivu Mezinárodního hudebního festivalu v Brně, spolupracoval na vydávání reprezentačních publikací řady měst a obcí.

Pro nás, místní, byl vždy nepřehlédnutelný, zvláště v době konání folklórního festivalu Kraj beze stínu a také v období hodů. Fotil, zpíval, aktivně se podílel na kulturním životě obce. Patřil do dlouhé řady krumvířských stárků , a to již v roce 1950.

Je nanejvýš radostné, že i přes svůj zdravotní stav pracuje dál, přináší odkaz budoucím generacím v podobě perokreseb rodné obce a že tuto lásku přenesl na své děti a jejich rodiny.