Ohlédnutí za rokem 2017

25.12.2017 14:45

Do konce roku 2017 zbývá několik málo dní. Je čas bilancovat. V muzeu se pilně pracovalo celý rok. Letošní návštěvnost překonala tu loňskou a dostali jsme cenu od Jihomoravského krajského úřadu za opravu! Už teď se těšíme na rok 2018!

Naše akce:

1. Opravy: vyklidili jsme kompletně velkou půdu a dokončili "Galerii na mlatě", pokračovali jsme v úpravách dvora a vstupu na zahradu

2. Akce: Velikonoce v muzeu, přímuzejní tábor, Exponáty ožívají - 3 lekce

(Boty strýca Šefčíka, Mařka a její bylinky, O dráteníkovi a malérečce), focení obecního kalendáře, na facebookových stránkách postupně zveřejňujeme fotografie i články týkající se historie kroje na Hanáckém Sovácku

3. Výstavy: Můj follkor ( Z.Osako, V.Malatincová, P. Pospíšilová, V. Demela), Žili tu a pracovali ( doc. Dr.K.Svoboda ml., K.Svoboda st., ak. sochař M.Polák, V. Demela, K.Ševčík, ak. malíř L.Kratochvíl, O.Doležalová, H. Pospíšilová, M.Nevídalová) a výstava keramiky K. Hanáka, Nositele tradice lidového řemesla

Fotografie z našich akcí najdete zde ve Fotogalerii