Martin Foretník

17.03.2015 16:50


Martin Foretník  starší(*26.10.1910  † 20.2.1986)


Narodil se 26.10.1910 v Krumvíři. Nejen doma, ale i v širokém okolí byl
známý jako strýc Martin. Pocházel ze zemědělské rodiny, kde
vyrůstal se svými dvěma sestrami - Rozálií a Boženou. My
všichni jsme ho znali jako zapáleného milovníka folkloru a
kulturního pracovníka. Už po válce v letech 1946 -1947
spoluzakládá Slovácký krúžek, se kterým následně zajistil
účast Krumvířských na národopisném festivalu ve Strážnici,
později také na podlužáckých slavnostech ve Tvrdonicích ,
na Slovensku v Pezinoku a v Modré. Doma ctil tradici hodů,
krojových plesů, ostatků s pochováváním basy, organizoval
dožínky a zarážení hory s vinobraním. Jeho rukopis nesly
také později pořady pro Českou televizi, které představovaly
kulturní život v Krumvíři. V roce 1958 se zasloužil o
vybudování národopisného stadionu,  který byl a je využíván
převážně pro folklorní pořady, i když v dnešní době
občas slouží i pro jiné formy kultury.  Lhostejný mu nebyl ani
osud "studánky pod grumvířskú lúkú", kterou spolu
s několika mladými lidmi vyčistil a obnovil. Od mládí
aktivně zpíval v mužském sboru, byl jednatelem Orla, hrál
ochotnické divadlo. Absolvoval i režisérský kurz v Brně  a
několik let vedl  místní kroniku.   V roce
1976 založil slavnosti Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu, čímž
podpořil identitu oblasti, která nebyla veřejnosti tak známá,
možná by se dalo říct i opomíjená ve srovnání např.
s Podlužím. Strýc Martin nebyl jenom zaníceným
organizátorem, ale sám byl také tvůrčí osobností. Pro Slovácký
krúžek sestavil pásma jak taneční, tak i scénky s mluveným
slovem. A nutno také vzpomenout, že upravil  a režíroval
divadelní hru Zbojníkova nevěsta, která se hrála v krojích
u příležitosti sjezdu rodáků v roce 1973. Po vzoru pořadu
České televize uspořádal soutěž Zpívá celá rodina, které se
zúčastnili jak místní, tak i přespolní soutěžící. Kulturní
akce, které se díky strýcovi uskutečnily, už nikdo nespočítá.
Důležité ale je, že vztah k našim písničkám, domovu a
tradici předal celé generaci obyvatel Krumvíře.