Informace od pořadatele 2011

27.02.2011 14:15

 

 Obec Krumvíř, www.krumvir.cz 

SPOLEK PRO MUZEUM, www.promuzeum.cz, promuzeum@email.cz

       

Vážení přátelé, vedoucí folklorních souborů, milí verbíři,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na Regionální kolo soutěže ve verbuňku

na Hanáckém - Slovácku do Krumvíře.

 

Organizační pokyny:

-        soutěž proběhne 11. června 2011 na národopisném stadioně v Krumvíři

-        předpokládaný čas soutěže 14:00 – 19:00 (včetně vyhlášení)

-        verbíře doprovodí CM Šmytec, www.smytec.com. S výběrem písně, zaslání notace, případně dřívější zkoušky se můžete obracet přímo na Sašu Lužného, mobil 731 437 797.

-        Další organizační pokyny obdržíte během měsíce května (časy zkoušek, šatny apod.).

 

Postup při přihlašování:

 

v současné době na Vaši adresu zasíláme:

-        pokyny s časovým harmonogramem

-        informace garanta soutěže

-        formulář přihlášky

-        kontaktní údaje

-        nový statut soutěže pro rok 2011 je k dispozici na www.promuzeum.cz, odkaz verbuňk.

Vše také na www.promuzeum.cz, přihlásit se lze také pomocí PROMUZEUM@email.cz

 

Letošní ročník soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku : Regionální kolo Hanáckého – Slovácka, je zařazen do národopisného festivalu Kraj beze stínu a bude v roce 2011 příprava soutěže organizována následovně:

 

-        do   30. DUBNA 2011 prosíme o zaslání závazných přihlášek (SOUPISU) s uvedením  písně

 

V přihlášce laskavě vyznačte:

-        požadavek zkoušky s hudebním doprovodem

-        výběr doprovodu CM

-        vaše náměty a připomínky

 

Přihláška a ostatní dokumenty jsou také na www.promuzeum.cz – Verbíři, kde můžete průběžně sledovat nejnovější informace

 

Kontakty: PROMUZEUM@email.cz, drahomira.novotna@volny.cz